Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

»Witaj w strefie własnego rozwoju

Już wiesz, że wokół wiele się zmienia… zadbaj także o swoją zmianę…. rozwijaj miękkie kompetencje menedżerskie by osiągać lepsze rezultaty w zmieniającym się otoczeniu.

Skorzystaj z wiedzy i umiejętności praktyka biznesu, menedżera z bogatym doświadczeniem: 18 lat pracy w korporacjach polskich i zagranicznych , ponad 5 tys. godzin szkoleniowych, mentoringowych i coachingowych dla największych firm w Polsce.

Coaching, mentoring indywidualny oraz odpowiednio zaprojektowane szkolenia grupowe to skuteczne narzędzia sprzyjające pozytywnym zmianom w pracy każdego menedżera. Na początku procesu tj. na etapie diagnozy potrzeb oraz później przy oceny postępów, wykorzystuję m.in. odpowiednio dobrane narzędzia modelu Extended DISC ® np. ocena kompetencji 360 st., analiza stylów zachowań menedżera, analiza zespołu.

© Copyright 2009-2010 - Małgorzata Kwiatkowska