Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

» Analizy Extended DISC

Na etapie diagnozy potrzeb Klienta jak również przy ocenie postępów osoby coachowanej, stosuję narzędzia modelu Extended DISC®.

Model w praktycznym ujęciu jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych. Trzy główne narzędzia modelu to:

  • Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą.
  • Extended DISC® Ocena Kompetencji 360º jest narzędziem internetowym pozwalającym na ocenę kompetencji danego pracownika zarówno przez otoczenie (menedżerów, współpracowników, czy podwładnych), jak i przez niego samego. Wykorzystywana jest najczęściej do wspierania takich działań jak budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, długofalowe programy szkoleniowe czy coaching,
  • Extended DISC® Analiza Zespołu łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu. Umożliwia lepszą komunikację, dostarcza informacji, dzięki, którym decyzje dotyczące zespołu lub firmy (do 50 000 pracowników) podejmowane są efektywniej.

© Copyright 2009-2010 - Małgorzata Kwiatkowska