Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

» Szkolenia

Bycie skutecznym menedżerem to nie misja, to zawód, którego trzeba się zwyczajnie nauczyć Po co wyważać otwarte drzwi ? Są sprawdzone modele działania, które istotnie wspierają pracę menedżerów.
Już Thomas Edison mawiał, że geniusz to 1% natchnienia, a 99% wypocenia! A więc do pracy - trening czyni mistrza.

Realizujemy szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej pod zlecenie konkretnej firmy.
Pracujemy metodą warsztatową w grupach liczących maksymalnie 12 osób, dzięki czemu interakcja miedzy trenerem a uczestnikami jest możliwa przez cały czas trwania warsztatu. Proporcja wykładów do aktywności ćwiczeniowych to około 30/70%.

Programy szkoleniowe są każdorazowo modyfikowane i projektowane pod indywidualne potrzeby firmy zgłaszającej zapotrzebowanie na szkolenie.
Oznacza to, że przed złożeniem oferty zawsze prowadzimy wywiady z osobą z HR zlecającą warsztat oraz z szefem uczestników warsztatu by poznać bieżące wyzwania biznesowe, zakładane cele i oczekiwania na temat rezultatów warsztatu.

Rozmawiając z Państwem mamy świadomość, że optymalnym rozwiązaniem jest budowanie długofalowego projektu szkoleniowego, w którym można konsekwentnie zaplanować wiele działań rozwojowych. Jedno szkolenie nie daje gwarancji trwałej zmiany. Dlatego zachęcamy do realizacji cyklu warsztatów rozłożonych w czasie, proponując wstępną diagnostykę np. oceny 360 st., sesje feedbackowe i coachingowe, sesje warsztatowe oraz na końcu sesje follow-up.

Realizujemy szkolenia w następujących obszarach:

 1. Leadership – budowanie autorytetu lidera w organizacji

 2. Kompetencje menedżerskie – narzędzia pracy menedżera

 3. Zarządzanie zmianą

 4. Motywowanie zespołu

 5. Delegowanie zadań/ celów oraz egzekwowanie realizacji

 6. Sztuka feedbacku : udzielanie i pobierania informacji zwrotnej

 7. Efektywna współpraca w organzacji

 8. Komunikacja z pracownikiem oraz prowadzenie efektywnych spotkań

 9. Prowadzenie indywidualnych rozmów oceniających i rozwojowych

 10. Coaching menedżerski

 11. Zarządzanie sobą w czasie w oparciu o grę symulacyjną „Kwestia czasu”

 12. Budowanie profesjonalnego wizerunku menedżera

 13. Profesjonalne techniki sprzedaży w modelu B2B oraz B2C

 14. Efektywna obsługa klienta

© Copyright 2009-2010 - Małgorzata Kwiatkowska