Analizy Extended DISC®

Na etapie diagnozy potrzeb Klienta jak również przy ocenie postępów osoby coachowanej, stosuję narzędzia modelu Extended DISC®.

Model w praktycznym ujęciu jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych. Trzy główne narzędzia modelu to:

  • Extended DISC®  Analiza Indywidualna (on-line)

    Opisuje naturalne talenty i predyspozycje menedżera, definiuje zachowania naturalne i adaptowane, umożliwia zrozumienie naturalnego stylu zachowania (sposobu działania)  w takich obszarach jak np. podejmowanie decyzji, sposób komunikacji, praca w zespole, źródła motywacji i satysfakcji zawodowej. Stanowi wsparcie dla przełożonego w zakresie planowania dalszego rozwoju  menedżera i lepszego dopasowania ścieżki kariery do naturalnych preferencji, pozwala uniknąć pułapek złego dopasowania do roli

  • Extended DISC® Ocena Kompetencji 360º (on-line) 

    (z udziałem wybranych pracowników, klientów, współpracowników). Ankieta zawiera kilkadziesiąt pytań z zakresu  codziennych zachowań w życiu zawodowym, wypełnienie jej zajmuje ok. 20-30 minut, jest anonimowa. Raport z badania zawiera  samoocenę badanego vs oceny pozostałych uczestników badania. Daje możliwość określenia luk kompetencyjnych, nad którymi można pracować w procesie coachingowym

  • Extended DISC® Analiza Zespołu łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu. Umożliwia lepszą komunikację, dostarcza informacji, dzięki, którym decyzje dotyczące zespołu lub firmy podejmowane są efektywniej.

O mnie

Małgorzata Kwiatkowska
Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

Zajmuję się rozwojem potencjału menedżerów średniego i wyższego szczebla w organizacjach, towarzysząc im w realizowaniu codziennych wyzwań w zmiennym otoczeniu biznesowym.

Przydatne linki

Business Training Center

ul. Morenowa 21
71-784 Szczecin

Małgorzata Kwiatkowska
+48 601 130 215