Coaching i mentoring

Jest taki moment gdy wiedza i umiejętności ze szkoleń przestają wystarczać. Co wtedy? Dobrym wyborem i niezwykle skuteczną metodą pozwalającą podnosić skuteczność menedżerską jest praca indywidualna w modelu coachingowym lub mentoringowym.
Dzięki niej możesz skutecznie zaimplementować wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu do codziennej pracy i sprawić by spowodowały one oczekiwaną zmianę.
Proces coachingowy lub mentoringowy daje możliwość przeanalizowania każdej ważnej sytuacji zawodowej i przedyskutowania jej ze swoim coachem lub mentorem by poznać inną, niż swoją perspektywę i poszukać optymalnych metod działania

Business Coaching

Proces dedykowany menedżerom średniego szczebla oraz pozostałym pracownikom firmy, którzy potrzebują indywidualnego wsparcia w celu doskonalenia wybranych kompetencji i zwiększenia osobistej efektywności. Metoda pracy polega najczęściej na cyklu sesji (od 7 do 9) w odstępach około 3 tygodni, podczas których pracujemy nad wcześniej sformułowanym celem. Sesja trwa 90 minut. Między sesjami coachee/mentee realizuje zobowiązania podjęte podczas sesji mając możliwość konsultowania ich na bieżąco ze swoim coachem/mentorem.

Executive Coaching

Jest adresowany jest do menedżerów najwyższego szczebla czyli dla osób pełniących funkcje prezesów, dyrektorów zarządzających. Taką formą pracy objęte mogą zostać również osoby z niższych szczebli zarządzania przygotowujące się do awansu. Techniczne zasady pracy j.w.

Team Coaching

To proces dedykowany grupom i zespołom, mający na celu podnoszenie ich efektywności. Praca realizowana jest wokół celów zespołu w kontekście wartości zespołu i bieżących wyzwań biznesowych.
Metoda pracy polega m.in. na towarzyszeniu zespołowi w codziennej pracy (spotkania, zebrania, dyskusje) i udzielaniu bieżącego feedbacku oraz pokazywanie innych perspektyw tej samej sytuacji. Inną formą pracy jest organizowanie oddzielnych sesji zespołowych poświęconych pracy nad wcześniej sformułowanym celem i budowaniu inicjatyw służących lepszej jego realizacji.

Mentoring

Proces oparty o partnerską relację między mistrzem a uczniem (mentee), zorientowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału mentee. Celem tej relacji jest jego rozwój zawodowy. Mentor dzieli się swoim dotychczasowym doświadczeniem, inspirując mentee do weryfikowania obecnych sposobów działania i poszukiwania nowych, bardziej skutecznych. W przeciwieństwie do coachingu zawiera elementy doradzania, dzielenia się doświadczeniem mentora i programowania działań mentee zmierzających do osiągania konkretnych rezultatów biznesowych.

 

O mnie

Małgorzata Kwiatkowska
Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

Zajmuję się rozwojem potencjału menedżerów średniego i wyższego szczebla w organizacjach, towarzysząc im w realizowaniu codziennych wyzwań w zmiennym otoczeniu biznesowym.

Przydatne linki

Business Training Center

ul. Morenowa 21
71-784 Szczecin

Małgorzata Kwiatkowska
+48 601 130 215