Szkolenia

Bycie skutecznym menedżerem to nie misja, to zawód, którego trzeba się zwyczajnie nauczyć Po co wyważać otwarte drzwi? Są sprawdzone modele działania, które istotnie wspierają pracę menedżerów.
Już Thomas Edison mawiał, że geniusz to 1% natchnienia, a 99% wypocenia! A więc do pracy - trening czyni mistrza.

Realizujemy szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej pod zlecenie konkretnej firmy.
Pracujemy metodą warsztatową w grupach liczących maksymalnie 12 osób, dzięki czemu interakcja miedzy trenerem a uczestnikami jest możliwa przez cały czas trwania warsztatu. Proporcja wykładów do aktywności ćwiczeniowych to około 30/70%.

Programy szkoleniowe są każdorazowo modyfikowane i projektowane pod indywidualne potrzeby firmy zgłaszającej zapotrzebowanie na szkolenie.
Oznacza to, że przed złożeniem oferty zawsze prowadzimy wywiady z osobą z HR zlecającą warsztat oraz z szefem uczestników warsztatu by poznać bieżące wyzwania biznesowe, zakładane cele i oczekiwania na temat rezultatów warsztatu.

Rozmawiając z Państwem mamy świadomość, że optymalnym rozwiązaniem jest budowanie długofalowego projektu szkoleniowego, w którym można konsekwentnie zaplanować wiele działań rozwojowych. Jedno szkolenie nie daje gwarancji trwałej zmiany. Dlatego zachęcamy do realizacji cyklu warsztatów rozłożonych w czasie, proponując wstępną diagnostykę np. oceny 360 st., sesje feedbackowe i coachingowe, sesje warsztatowe oraz na końcu sesje follow-up.

Realizujemy szkolenia w następujących obszarach:

 1. Leadership – budowanie autorytetu lidera w organizacji
 2. Kompetencje menedżerskie – narzędzia pracy menedżera
 3. Zarządzanie zmianą
 4. Motywowanie zespołu
 5. Delegowanie zadań/ celów oraz egzekwowanie realizacji
 6. Sztuka feedbacku : udzielanie, pozyskiwanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 7. Efektywna współpraca w organzacji
 8. Komunikacja z pracownikiem oraz prowadzenie efektywnych spotkań
 9. Prowadzenie indywidualnych rozmów oceniających i rozwojowych
 10. Coaching menedżerski
 11. Zarządzanie sobą w czasie w oparciu o grę symulacyjną „Kwestia czasu”
 12. Budowanie profesjonalnego wizerunku menedżera

O mnie

Małgorzata Kwiatkowska
Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

Zajmuję się rozwojem potencjału menedżerów średniego i wyższego szczebla w organizacjach, towarzysząc im w realizowaniu codziennych wyzwań w zmiennym otoczeniu biznesowym.

Przydatne linki

Business Training Center

ul. Morenowa 21
71-784 Szczecin

Małgorzata Kwiatkowska
+48 601 130 215