Superwizje i briefingi

dla trenerów, coachów, mentorów

 

Superwizje dla trenerów, coachów i mentorów

  • rozwojowe
  • ad hoc

Dbaj o standardy swojej pracy. Superwizja rozwojowa pozwala Ci przyjrzeć się swojej pracy, omawiać bieżące doświadczenia, dyskutować trudne sytuacje, które zadziały się na sali szkoleniowej, w procesie coachingowym czy mentoringowym. Super­wizje są formą wspar­cia  w roz­strzyganiu wąt­pliwo­ści, rozumienia swoich emocji towarzyszących w pracy. Peł­nią istotną rolę w planowaniu dal­szych kroków roz­wojowych zgod­nie z Twoimi potrzebami i w trosce o odbior­cówTwoich usług. 

Superwizje indywidualne prowadzone są w formule on-line. Czas: 60 min.

 

Briefingi dla trenerów

 Jesli chcesz dobrze przygotować się do warsztatu, szkolenia - wcześniej przedyskutuj scenariusz i możliwe opcje z doświadczonym trenerem. Sprawdzenie scenariusza z innej perspektywy, tzw. "drugim okiem" i dyskusja nad nim, upewni Cię, na ile wybór opcji do scenariusza jest najlepszym rozwiązaniem, a na ile warto jeszcze dokonać w nim zmian.

Sesje prowadzone są w formule on-line. Czas: 60 min.

O mnie

Małgorzata Kwiatkowska
Executive&Team Coach, Mentor, Trener, ICC

Zajmuję się rozwojem potencjału menedżerów średniego i wyższego szczebla w organizacjach, towarzysząc im w realizowaniu codziennych wyzwań w zmiennym otoczeniu biznesowym.

Przydatne linki

Business Training Center

ul. Morenowa 21
71-784 Szczecin

Małgorzata Kwiatkowska
+48 601 130 215